„Koźmin Wielkopolski – warto poznać, inwestować, współpracować” – nowy folder promocyjny gminy

Udostępnij
Ukazał się nowy dwujęzyczny folder promocyjny miasta i gminy Koźmin Wielkopolski pt. „Koźmin Wielkopolski – warto poznać, inwestować współpracować”. Wydawnictwo zostało przygotowane przez koźmiński magistrat, który pozyskał na sfinansowanie publikacji środki unijne z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, oś. 4 Leader.

Oddana zaledwie dwa tygodnie temu w ręce czytelników publikacja składa się z 2 broszur. W pierwszej lokalny historyk dr Michał Pietrowski przedstawił  historię Ziemi Koźmińskiej i jej najokazalsze zabytki, a także piękno koźmińskiego parku i zieleni miejskiej. Tę część ilustrują wspaniałe fotografie Grzegorza Pierzchały, a dodatkiem są wyodrębnione w ramkach ciekawostki historyczne. Broszura zawiera także przydatny informator teleadresowy o miejscach noclegowych, restauracjach, aptekach i bankach w naszym mieście.

Druga część folderu miała w swoim założeniu służyć promocji lokalnej przedsiębiorczości. W ramach prac nad publikacją Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zwrócił się do lokalnych przedsiębiorców z ofertą zaprezentowania w folderze działalności prowadzonych przez nich firm. Z tego zaproszenia skorzystało 20 lokalnych firm.

Prezentacja firm została poprzedzona krótkim wstępem o historii rzemiosła i przemysłu na naszych ziemiach autorstwa dra Michała Pietrowskiego.

W  broszurze znajduje się ponadto sprawozdanie z   konkursu fotograficznego, zorganizowanego w ramach realizacji projektu dla dzieci i młodzieży pt. „Firmy Koźmina Wielkopolskiego w obiektywie” wraz z publikacją nagrodzonych fotografii.

Folder opracował  zespół w składzie: Michał Pietrowski, Katarzyna Ziętkiewicz i Agnieszka Flejsierowicz. Fotografie wykonał Grzegorz Pierzchała. Tłumaczenia na j.angielski dokonał Andrzej Czabański. Nakład folderu to 1.000 egzemplarzy. Folder znajduje się w zbiorach czytelni Biblioteki Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz