Podziękowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Udostępnij

19 października w Restauracji “Wieża” odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Koźmin Wielkopolski. Włodarz wręczył paniom podziękowania za współpracę i pomoc przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Od kilku lat, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich aktywnie włączają się w organizację gminnych dożynek, Biegu Maćka, Pyrogrania i Imienin Gzik-u,  przygotowując posiłek dla uczestników tych imprez. W tym roku koła wystawiały również stoiska gastronomiczne na  I Letnim Jarmarku św.Wawrzyńca, którego organizatorem była Gmina Koźmin Wlkp. i Lokalna Grupa Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”.

 

W ramach podziękowań za dotychczasową współpracę burmistrz zaprosił na spotkanie przedstawicielki 10 KGW  z : Borzęcic, Gościejewa, Lipowca, Kaniewa, Skałowa, Starej Obry, Szymanowa, Staniewa,  Wrotkowa i Wałkowa.  Maciej Bratborski wręczył upominki i podziękowania za  aktywność, wyrażając nadzieję, że środowisko gospodyń wiejskich będzie się integrować i zacieśniać współpracę pomiędzy sobą.  

 

 

           

Data publikacji

20.10.2017 r.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG