Przebudowa drogi gminnej w Mokronosie

Udostępnij

W  połowie października rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Mokronosie na odcinku ok. 0,68 km. Modernizacja polega na zmianie dotychczasowej nawierzchni  gruntowej  na nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 metrów, po wcześniejszym wykorytowaniu i położeniu podbudowy tłuczniowej.  Koszt  zadania to  420 481,59 zł. Na tę inwestycję Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów w wysokości  96 875,00 zł . Z gminnej kasy zabezpieczono na to zadanie 323 606,59 zł. Przebudowa drogi w Mokronosie zakończy się w listopadzie.

 

 

 

 

 

 

Data publikacji

30.10.2017 r.

Tekst i foto: Jarosław Kapciński, UMiG