Uwaga! Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023

Udostępnij

Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ma opracowany Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023. W związku z tym Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zaprasza mieszkańców na konsultacje, które odbędą się 14 listopada 2017 w godzinach 14.oo – 17.oo w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (wejście od ulicy Przyjemskich). W programie ujęto 6 projektów: przeciwdziałanie bezrobociu, promowanie właściwych postaw moralnych i społecznych, promocja zdrowego stylu życia i aktywnej rekreacji, integracja mieszkańców lokalnych wspólnot, przebudowa obiektu użyteczności społecznej oraz zagospodarowanie terenu nad rzeką Orlą. Konsultacje te mają na celu zebranie opinii oraz uwag mieszkańców do wymienionych wyżej zadań.