Krajowa Odznaka Jakości dla projektu „Matematyka i my” realizowanego w koźmińskiej TRÓJCE

Udostępnij

Projekt „Matematyka i my” realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.  oraz przez Szkołę Podstawową  im. Jana Brzechwy  w Paprotni. Nauczyciele matematyki Alicja Gawrońska i Elżbieta Śmigielska zarejestrowały go podczas Regionalnego Seminarium Kontaktowego  eTwinning, które odbyło się 18 marca w Poznaniu. Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

Jest ona przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom. Jest to dla nauczyciela uznanie jego pracy, dla uczniów większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości.

 

 

Projekt dotyczył wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Uczniowie budowali modele figur przestrzennych wykorzystując różne techniki. Szukali w swoim otoczeniu przykładów figur na płaszczyźnie, figur przestrzennych i wykonali zadanie praktyczne z nimi związane. Porównali i ocenili swoje prace. Projekt dał szansę konfrontacji wiedzy  i umiejętności z innymi uczniami. Przyczynił się do rozwijania umiejętności związanych  z TIK, kreatywności, współpracy w grupie oraz rozwijania zdolności artystycznych. Podczas wideokonferencji zorganizowanej na eTwinning Live “Liczby i działania” uczniowie rozwiązywali m. in. zadania dotyczące obliczeń praktycznych zawartych w książeczkach elektronicznych oraz rywalizowali ze sobą w quizie “Ułamki dziesiętne”. Wymieniali swoje spostrzeżenia na czacie lub komentując na forum projektu.

 


Wspólnie obchodzono Dzień Kropki oraz Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Współdziałanie odbywało się poprzez budowanie wspólnych Padletów, na których zamieszczano m. in. prace uczniów. Produktem projektu są wspólne stworzone książeczki elektroniczne oraz quizy, zadania z kodami QR dotyczące wykorzystania matematyki w życiu codziennym. Podczas jego realizacji uczniowie rozwinęli wiele kompetencji kluczowych, m.in. matematyczne, językowe, informatyczne, społeczne, obywatelskie Uczniowie naszej szkoły korzystają z niektórych opracowanych materiałów podczas lekcji matematyki.

 

Podczas jednej z wideokonferencji obserwatorami naszego spotkania byli członkowie Rady Pedagogicznej, którzy mogli podziwiać wspólne quizy, zadania oraz wymianę informacji między szkołami partnerskimi. Uczestnicy projektu pokazali również nauczycielom grę Scottie Go, która rozwija umiejętności w zakresie programowania. Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na wizerunek szkoły jako placówki, w której uczniowie mają możliwość poszerzenia swoich horyzontów, zainteresowań i uzdolnień.

 

 

Data publikacji

28.11.2017r.

Tekst i foto: Alicja Gawrońska, SP NR 3