Radni zmienili nazwę ulicy na Józefa Modlibowskiego

Udostępnij

Sporo zamieszania zrobiło się, pod koniec roku, wokół ulicy 25 Stycznia w Koźminie Wielkopolskim. Od wczoraj ulica ma nową nazwę – Macieja Borkowica. To jednak sytuacja tymczasowa, gdyż na sesji Rady Miejskiej – w dniu wczorajszym – radni podjęli uchwałę o zmianie nazwy tej ulicy na Józefa Modlibowskiego. Ulica ma szansę uzyskać nowego patrona jednak dopiero w połowie stycznia, gdy uprawomocni się uchwała Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

 

 

 

W oparciu o przyjętą przez polski parlament ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki – 12 grudnia –  Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie zastępcze, w sprawie nadania ulicy 25 Stycznia w Koźminie Wielkopolskim nazwy Macieja Borkowica.

Wypełniając zapisy ustawy dekomunizacyjnej, w marcu bieżącego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy 40-lecia PRL w Starej Obrze na ulicę Leśną.  Ze zdziwieniem przyjęliśmy decyzję Wojewody Wielkopolskiego, że również nazwa ulicy 25 Stycznia powinna ulec zmianie. Dla koźminian data 25 stycznia jednoznacznie oznacza dzień wyzwolenia Koźmina spod okupacji – wyjaśniał na wczorajszej sesji burmistrz Maciej Bratborski.

Rad nie rad koźmiński Urząd musiał jednak dostosować się do decyzji Wojewody Wielkopolskiego, która w dniu wczorajszym się uprawomocniła. Z dniem 28 grudnia z mapy miasta zniknęła więc ulica 25 Stycznia, a zastąpiła ją ulica – Macieja Borkowica.

 

Jednak, w opinii lokalnego środowiska , w tym również mieszkańców byłej ulicy 25 Stycznia  – Maciej Borkowic, nie do końca jest godnym jej patronem. Z tego powodu, w dniu wczorajszym burmistrz Maciej Bratborski złożył pod obrady Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim projekt uchwały, zmieniającej nazwę ulicy Macieja Borkowica.

W przededniu obchodów 100. Powstania Wielkopolskiego proponuję, by ta ulica nosiła nazwę Józefa Modlibowskiego. To urodzony w Mokronosie patriota i powstaniec, dowódca batalionu koźmińskiego biorącego udział w Powstaniu Wielkopolskim. – argumentował swój wybór Maciej Bratborski.

Przed sesją burmistrz poinformował  Wojewodę Wielkopolskiego oraz mieszkańców ulicy o zamiarze zmiany ulicy. 

Radni  większością głosów (przy jednym głosie przeciwnym) przystali na propozycję burmistrza i podjęli uchwałę o zmianie nazwy ulicy. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, pod warunkiem, że nie zostanie uchylona przez organ nadzoru.

Data publikacji

29.12.2017r.

Tekst  foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG