Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2018r.

Udostępnij

XL sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim,która odbyła się 28 grudnia była poświęcona budżetowi miasta i gminy na 2018r. Radni większością głosów przyjęli  Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2018 r. Dochody budżetu osiągną 54.108.320,00 zł, natomiast wydatki 58.755.115,00 zł. Z tej kwoty na wydatki majątkowe zaplanowano prawie 7 milionów złotych.

 

 

 

 

 

 

 

Dochody budżetu 54.108.320,00 zł

Własne – 24.003.062,00 zł
w tym:   opłaty i podatki lokalne   – 10.143.105,00 zł
odpady komunalne :1.754.992,00 zł
udziały w PIT i CIT – 9.958.518,00 zł

inne:  2.146.447,00 zł                                  

Subwencje –  11.902.442,00 zł ( w tym subwencja oświatowa  to 9.297.508,00  zł)

Dotacje – 18.167.2013,00 zł

Dochody z porozumień – 35.603,00 zł    

Wydatki budżetu 58.755.115,00  zł

w tym m.in.

Opieka społeczna –20.252.899,00 zł (w tym środki na finansowanie programu 500+ to 11.948.963,00 zł)

Oświata – 16.900.134,00 zł

Transport i łączność  – 3. 340.556,00  zł

Administracja  publiczna –  4 733 454,00 zł

Kultura ,sport i turystyka –   1.710.001,00 zł

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa  – 5.305.068,00  zł    

 

Na zadania inwestycyjne gmina wyda – 6.948.794,00 zł.  

Najważniejsze inwestycje zaplanowane w budżecie to:

Przebudowa ul. Cieszyńskiego w Koźminie  Wlkp. – dotacja – 1.576.000,00 zł

Przebudowa ulicy Glinki i Polnej w Koźminie Wlkp. – 330.000,00 zł

Przebudowa ulicy Macieja Borkowica w Koźminie Wlkp. – 220.000,00 zł

Przebudowa ulicy Chłapowskiego  w Koźminie Wlkp. – 200.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Kaniew – Skałów – 350.000,00 zł

Przebudowa drogi w Lipowcu – 270.000,00 zł

Przebudowa drogi Wyrębin III wieś – 200.000,00 zł

Dokapitalizowanie spółki Koźmińskie Usługi Komunalne – 500.000,00 zł

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 100.000,00 zł

Rekultywacja składowiska odpadów w Orli – 324.950,00 zł

Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew, Zduny w celu zwiększenia produkcji ze źródeł odnawialnych – 651.282,00 zł

Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad – 340.000,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków – 200.000,00 zł

Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Wyrębinie – 400.000,00 zł

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni – 340.000,00 zł

Budowa i modernizacja placów zabaw – 150.000,00 zł

Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego – 200.000,00 zł.

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej we Wrotkowie – 180.000,00 zł

 

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2018 r. jest opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kozminwlkp.pl. Zapraszamy do lektury.

 

Data publikacji 8.01.2018 r.