Z sołtysami o planach na 2018 rok

Udostępnij

10 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. odbyło się coroczne spotkanie burmistrza Macieja Bratborskiego z sołtysami. Włodarz podziękował sołtysom za  dobrą współpracę  z samorządem w minionym roku, a także przedstawił najważniejsze założenia budżetu i kierunki działania gminy Koźmin Wielkopolski w 2018 r.  Spotkanie było także okazją do rozmowy o bieżących problemach sołectw.

 

 

 

 

 

 

 

Podczas narady z sołtysami, jako pierwszy, został poruszony temat usuwania i utylizacji odpadów innych niż komunalne, w gospodarstwach rolnych. To odpady typu: opakowania po nawozach, sznurki, opony i inne.  – Docierają do nas sygnały, że narasta problem z usuwaniem tego rodzaju  odpadów  z gospodarstw rolnych na terenie naszej gminy. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw rolnikom  i prowadzimy rozmowy z firmami, które w najbliższych miesiącach przeprowadzą nieodpłatną zbiórkę tych odpadów na terenie naszej gminy – mówił wiceburmistrz.  Jarosław Ratajczak zapewnił, że wkrótce sołtysi zostaną poinformowani  o terminie, formie i zakresie zbiórki i zwrócił się z prośbą , by rozpropagować tę akcję wśród mieszkańców.

 

 

Włodarze poinformowali sołtysów o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2018 puli środków na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na ekologiczne oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie urzędnicy opracowują kryteria przyznawania dotacji z budżetu gminy na tego typu przedsięwzięcia. Mieszkańcy gminy Koźmin Wlkp.  będą mogli zawnioskować o dotację w wysokości 50 proc. inwestycji, jednak nie więcej niż 3 tys.zł. Wnioski o dofinansowanie zostaną wkrótce udostępnione.

 

 

Burmistrz Maciej Bratborski omówił najważniejsze założenia budżetu miasta i gminy na 2018r. Priorytetem jest w nim infrastruktura drogowa, a najbardziej kosztowym zadaniem, na które gmina zaplanowała 1,5 mln zł jest budowa, wspólnie z powiatem krotoszyńskim ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. Wśród wydatków budżetowych znalazła się także m.in.: budowa drogi Kaniew – Skałów, a także budowa i remont kilku świetlic wiejskich i inne inwestycje na terenach wiejskich.

 

Burmistrz poinformował sołtysów, że zostanie opracowany harmonogram gminnych obchodów 100.Odzyskania Niepodległości  i 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego i zachęcił do przedstawiania  pomysłów i inicjowania imprez jubileuszowych.  

 

O planach na 2018 r. związanych ze sportowym współzawodnictwem sołectw poinformował dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu Sławomir Gruchała, który w kilku zdaniach podsumował również  ubiegłoroczną rywalizację sołectw.

 

 

Data publikacji

10.01.2017r.

Teks i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG