Program profilaktyczny „PRZYJACIELE ZIPPIEGO” w „Jedynce”

Udostępnij

Od października ubiegłego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim jest realizowany  program „Przyjaciele Zippiego” To międzynarodowy projekt promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5 – 8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

Celem programu jest rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dzieci. Poprzez słuchanie opowiadań i wykonywanie ćwiczeń, dzieci uczą się, jak znaleźć własne rozwiązania problemów. Dzięki temu będą lepiej radzić sobie z trudnościami życiowymi i lepiej współpracować z innymi. Program „Przyjaciele Zippiego” jest oparty na założeniu, że dzieci cały czas wchodzą w interakcje z innymi osobami: rodziną, nauczycielami, przyjaciółmi, sąsiadami czy innymi dziećmi. To, jak dobre mają stosunki z innymi oraz jak dają sobie radę z trudnościami, jest kluczowe dla ich myślenia o sobie i o innych. Sposób postępowania w powyższych przypadkach wpływa na to , jak przystosowują się do różnych okoliczności i jak szczęśliwe lub nieszczęśliwe się czują. Innymi słowy, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, korzystanie z pomocy i wsparcia ze strony innych – jest podstawą myślenia przez dziecko o własnym powodzeniu oraz budowania poczucia własne wartości. Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności.

 

 

 

Charakterystyka programu:

Program w Szkole Podstawowej Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim jest realizowany w klasach pierwszych i drugiej. Realizatorami programu są wychowawcy klas: Mariola Szkudlarek – kl. I a, Marlena Nowak – kl. I b, Beata Ratajczyk – Krysiak – kl. II a, oraz Hanna Szymura. Program jest realizowany w trakcie 24 spotkań (45 minutowych) podczas jednego roku szkolnego. Program ten koncentruje się na 6 częściach, w każdej z nich przewidziane są 4 spotkania:
•    uczucia,
•    komunikacja,
•    przyjaźń,
•    rozwiązywanie konfliktów,
•    przezwyciężanie zmiany i straty,
•    radzenie sobie z trudnościami.

 

Data publikacji

17.01.2017 r.

Tekst i foto: SP Nr 1 w Koźminie Wlkp.