Wizyta studyjna samorządowców z powiatu kaliskiego w ZAZ i VIVO

Udostępnij

24 stycznia koźmińskie podmioty ekonomii społecznej- Zakład Aktywności Zawodowej i Spółdzielnia Socjalna „VIVO” –  gościły wizytę studyjną z powiatu kaliskiego. Było to kolejne spotkanie z koźmińskimi firmami ekonomii społecznej. Tym razem wśród gości znaleźli się dyrektorzy departamentów Urzędu Miasta Kalisza oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 10- osobowa delegacja po zwiedzeniu Spółdzielni Socjalnej „VIVO” oraz Zakładu Aktywności Zawodowe spotkała się burmistrzem Maciejem Bratborskim, który wziął udział dyskusji, dotyczącej roli samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju ekonomii społecznej.

 

 

 

 

 

 

W dyskusji burmistrz Maciej Bratborski odpowiadał na pytania gości m.in. dotyczące sposobu oraz trybu zlecania usług przez samorząd gminny. Wśród produktów kupowanych przez gminę od Zakładu Aktywności Zawodowej należy wyróżnić usługi poligraficzne. Natomiast Spółdzielni Socjalnej „VIVO”  są zlecane usługi opiekuńcze, sprzątanie wiat przystankowych, zamiatanie chodników oraz ulic, a także koszenie boisk sportowych przy ul. Floriańskiej. Poza tym wsparcie gminy obejmuje bezpłatne użyczenie pomieszczeń na działalność spółdzielni.

 

Wizyty studyjne organizowane w koźmińskich podmiotach ekonomii społecznej są efektem długoletniej współpracy Gminy Koźmin Wlkp. z  Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie.

 

      

 

Data publikacji

1.02.2018 r.

Tekst i foto:

Dominik Radwański

Spółdzielnia Socjalna “VIVO”