Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski  informuje, iż każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia 2018r. do dnia 30 kwietnia 2018r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.