Informacje o dofinansowaniach dotyczących wymiany zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż od dnia 15.03.2018r. do dnia 30.04.2018r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę  zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

 

 

 

Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3000zł.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 5.

 

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

 

Szczegółowe informacje zawiera regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 627219338, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na m.wozny@kozminwlkp.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (biuro nr 5).

Data publikacji

12.02.2018

Informację przygotował: Maciej Woźny