WIELKOPOLSKIE FORA ROLNICZE STYCZEŃ – MARZEC 2018 r.

Udostępnij

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Powiatowej Rady WiR serdecznie zapraszają  rolników i mieszkańców wsi do udziału w FORUM ROLNICZYM POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, które odbędzie się 7 MARCA 2018 r. o godz. 10:00 w „Restauracji Pod Szyszkami” Nowa Obra 75a, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski.

 

 

 

 

 

 

W programie forum znajdą się m.in. następujące tematy:
– działania uruchamiane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
– działalność KOWR oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości z zasobu Skarby Państwa,
– działania w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą trzody chlewnej i drobiu, w tym zagrożenia związane z ASF i grypą ptaków,
– zmiany wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
– omówienie zadań instytucji działających w otoczeniu rolnictwa na rok 2018,
– omówienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania rolnictwa.

Kontakt do organizatora: Wielkopolska Izba Rolnicza, Biuro Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty 10, 63-700 Krotoszyn
telefon: 570 551 801, e-mail: wirkrotosz@wir.org.pl
Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 5 marca 2018.
Przewidujemy poczęstunek ufundowany przez organizatorów i sponsorów forum.

 

Data publikacji

28.02.2018 r.