Ratują i uczą ratować z WOŚP

Udostępnij

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach przystąpili do  realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” , którego pomysłodawcą i organizatorem  jest  Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Program zakłada prowadzenie zajęć z podstawowych czynności ratujących życie dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 

Szkoły, które przystąpiły do programu otrzymują od fundacji fantomy do nauki resuscytacji, podręczniki, filmy i inne niezbędne materiały dydaktyczne. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Fundację WOSP.

 

Podczas pierwszych zajęć  w ramach programu w szkole w Borzęciczkach  nauczyciele  przekazali uczniom wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, jaką uzyskali podczas styczniowego szkolenia przeprowadzonego przez instruktorów WOŚP. Dzieci obejrzały  także film instruktażowy pt. „Doktor Kręciołek” oraz otrzymały książki „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”.

 

Przy kształtowaniu nawyków pierwszej pomocy ważne jest nieustanne powtarzanie tych samych zagadnień, ponieważ jednorazowe szkolenie z dziećmi nie daje dostatecznych efektów zapamiętania nabytych umiejętności, dlatego zajęcia z pierwszej pomocy będą odbywać się sukcesywnie raz w miesiącu.

 

   

 

Data publikacji

20.03.2018r.

Tekst i foto: ZSP w Borzęciczkach