Zaproszenie na szkolenie

Udostępnij

Stowarzyszenie Naukowo -Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział w Kaliszu serdecznie zaprasza  na szkolenia uzupełniające i podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,  z  wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych  oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – zgodnie z  ustawą z dnia  8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz.U. z  2017 r., poz.50 ). Szkolenie podstawowe odbędzie się w dniach 29-30 marca 2018 r. Szkolenie uzupełniające odbędzie się w dniu 29 marca 2018 r. Jest to szkolenie dla osób, które nigdy nie odbyły takiego szkolenia i chcą być przeszkolone po raz pierwszy. Szkolenia  odbędą się w sali Ośrodka Doskonalenia Zawodowego
Stanisław Paterek w Koźminie Wlkp. przy ul. Krotoszyńskiej 30.

Początek szkoleń o godz. 10:00. Odpłatność od osoby za szkolenie uzupełniające wynosi  100 zł, a za szkolenie podstawowe 200 zł.

Szczegóły – tel.  kom. 601 172 724
Ryszard Kulka, SITR Kalisz

 

Data publikacji

23.03.2018 r.