Radni podzielili miasto i gminę na okręgi wyborcze

Udostępnij

Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim podczas obrad XLII sesji – 23 marca – podjęła uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania  na obszarze Miasta  i Gminy Koźmin Wielkopolski, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.