Sto tysięcy na remont szatni przy boiskach na Floriańskiej

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski pozyskała 100 tys. zł na remont szatni na kompleksie sportowym przy ul. Floriańskiej w ramach Programu „Szatnia na Medal”. 29 maja burmistrz Maciej Bratborski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę na dofinansowanie tego zadania przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Modernizacja budynku rozpocznie się po 20 czerwca, a  wyremontowany obiekt będzie do dyspozycji  pod koniec sierpnia. 

 

 

Choć szatnie przy boiskach na Floriańskiej są zadbane i nie wyglądają źle, przyszedł czas na ich unowocześnienie. – Planujemy zamontować wentylację w szatniach dla zawodników i szatni sędziów, a także zakupić nowe meble. Konieczny jest również remont łazienek. – mówi Sławomir Gruchała, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu.

 

Ponieważ w ciągu roku na boiskach przy Floriańskiej odbywa się kilkanaście turniejów z udziałem wielu drużyn, a na co dzień trenuje tu jednocześnie kilka ekip sportowych zaplanowano zakup 2 kontenerów szatniowych. Dzięki temu zwiększy się liczba szatni dla zawodników z dwóch do czterech.

 

Przystąpimy do prac modernizacyjnych po zakończeniu sezonu piłkarskiego. Chciałbym, żeby koźmińska szatnia na medal została oddana do użytku zawodników przez rozpoczęciem rundy jesiennej  – planuje Sławomir Gruchała.

 

„Szatnia na medal” to działanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego skierowane do samorządów lokalnych naszego regionu. Jego  celem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku sportu kojarzonego ze zdrowiem i higieną, poprawa warunków ogólnodostępnych budynków szatniowo – sanitarnych przy obiektach sportowych, remont istniejących budynków szatniowo – sanitarnych, a także adaptacja istniejących budynków na potrzeby szatniowe oraz sanitarne i budowa obiektów szatniowych.
Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% wartości inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł.

 

W sumie modernizacja koźmińskiej szatni będzie kosztować  około 200 tys. zł. Będzie ona sfinansowana z programu „Szatnia na Medal” i z budżetu gminy.

 

 

2018-06-08

Tekst i foto: UMiG