Zapraszamy na XLVI sesję Rady Miejskiej

Udostępnij

Zapraszamy na XLVI sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp., która odbędzie się 21 czerwca, godz. 15.00 w siedzibie Rady Miejskiej, ul. Przyjemskich 9.

 

 

 

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

3.        Interpelacje radnych.

4.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2018,

b)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2018-2031,

c)      dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski instrumentem płatniczym,

d)     przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

e)      nabycia zabudowanej nieruchomości.

5.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

6.        Wolne głosy i wnioski.

7.        Zakończenie obrad XLVI sesji.

 

2018-06-14