Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu  o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U  z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 14.06.2018 r. do 05.07.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działki nr 27/4 o pow. 0,1025 ha w Starej Obrze.