Współpraca stała się faktem – otwarcie ulicy Cieszyńskiego

Udostępnij

7 września Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka i burmistrz Maciej Bratborski dokonali otwarcia wyremontowanego odcinka ul. Cieszyńskiego. Koszt budowy ponad 700 metrowego odcinka drogi wyniósł 2,1 mln zł. Była to wspólna inwestycja Powiatu Krotoszyńskiego i Gminy Koźmin Wielkopolski.

 

 

 

 

 

 

W uroczystości wzięli udział również m.in.: wicestarosta Paweł Radojewski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Jelinowski, przedstawiciel wykonawcy Marek Marzyński, radni powiatowi i radni Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. oraz prezes KUK sp.zo.o Dariusz Olejnik.  

 

Na początku głos zabrał dyrektor Krzysztof Jelinowski, który  przedstawił zakres przedsięwzięcia.
 

Droga została gruntownie przebudowana, a po jej lewej stronie wybudowano chodnik i zjazdy do posesji. Wykonaliśmy pełną podbudowę, na której położono dwie warstwy masy bitumicznej w standardzie pozwalającym na poruszanie się po drodze ciężkich pojazdów. – mówił.

 

Po nim wystąpił Starosta Krotoszyński, który podkreślił, że decydujące znaczenie przy tej inwestycji miała współpraca pomiędzy powiatem i gminą Koźmin Wlkp.  Stanisław Szczotka podziękował burmistrzowi Maciejowi  Bratborskiemu, radnym powiatowym z gminy Koźmin Wlkp. oraz radnym miejskim za tę współpracę.  

 


 
Następnie głos zabrał  Maciej Bratborski, który również podziękował za wspólną realizację inwestycji. Burmistrz podkreślił, że jest to inwestycja przez lata wyczekiwana przez władze i mieszkańców miasta. Udział gminy w realizacji tego zadania opiewa na ponad 2 miliony złotych, wliczając w to kanalizację, którą wykonano wcześniej.   

 

–  Cieszę się, że ulica Cieszyńskiego zostanie wybudowana w całości. Jak ważne było to zadanie niech świadczy fakt, że we wtorek doszło do zdarzenia drogowego między Wałkowem i Koźminem i cały ruch z krajówki był kierowany na tę właśnie ulicę. – mówił Maciej Bratborski.

Już wkrótce ruszy drugi etap przebudowy ul. Cieszyńskiego, który będzie finansowany z 3 źródeł: Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, budżetu Powiatu Krotoszyńskiego i Budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski. Remont będzie powodował utrudnienia w ruchu drogowym.  

     

2018-09-07

Tekst i foto: UMiG