INFORMACJE O DOFINANSOWANIACH DOTYCZĄCYCH WYMIANY ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż od dnia 17 września 2018r. do dnia 15 listopada 2018r. będzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę  zbiorników bezodpływowych na przydomowe oczyszczalnie ścieków ze środków budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2019.

 

 

 

Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów lecz nie więcej niż 3000zł.  Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski biuro nr 5.
 Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

 

Po przyjęciu wniosku do realizacji z początkiem roku 2019 zostanie podpisana z beneficjentem umowa o udzieleniu dotacji.

 

Szczegółowe informacje zawiera regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Koźmin Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, dostępny pod adresem:
http://www.bip.kozminwlkp.pl/index.php?page=pokaz.php&dok_id=783

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 627219338, pocztą elektroniczną wysyłając wiadomość na m.wozny@kozminwlkp.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu (biuro nr 5).

2018-09-12

Tekst: UMiG