Akcja dodatkowej deratyzacji

Udostępnij
W związku ze zgłoszeniami występowania szczurów na terenie sołectw Biały Dwór i Nowa Obra, pomimo przeprowadzonej akcji deratyzacji w terminie 30.04.2018 r. – 01.06.2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie zarządził dodatkową akcję deratyzacji na terenie sołectw Biały Dwór i Nowa Obra oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. w Koźminie Wielkopolskim.W akcji deratyzacji należy użyć trutek znajdujących się w handlu.

 

Trutkę wyłożyć ściśle wg pouczenia na opakowaniu.

 

Resztki nie spożytych trutek oraz padłe szczury i myszy zebrać i spalić lub głęboko zakopać (1 metr) w odległości, co najmniej 20 m od źródła wody pitnej. W czasie wyłożenia trutek muszą być zachowane wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć zatrucia zwierząt domowych. Należy również pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozostawić ich bez opieki.

 

W celu należytego wykonania deratyzacji, zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi przez szczury i myszy oraz zapobieganiu stratom gospodarczym wyrządzonym przez gryzonie, konieczne jest włączenie się do akcji wszystkich mieszkańców.

 

Kontrolę i nadzór nad przeprowadzeniem deratyzacji prowadzą:

  • osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Weterynarii.

 

Osoby nie stosujące się do powyższych ustaleń, podlegają karze grzywny, wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń.

 

Trutkę należy wykładać w śmietnikach, budynkach gospodarczych, piwnicach, ustępach itp. miejscach.

 

Harmonogram deratyzacji:

– zakup trutki do 10.10.2018r.

– wyłożenie trutki w dniach 11.10.2018r. – 30.11.2018 r.

 

 

UMiG 03.10.2018r.