Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 10.10.2018 r. do 31.10.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży – nieruchomość gruntowa położona w Starej Obrze stanowiąca działkę nr 36/9 o pow. 1,3433 ha.