MĄDRZY CYFROWI – projekt w SP Nr 1

Udostępnij

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim zostały zrealizowane warsztaty dla klas szóstych w ramach projektu MĄDRZY CYFROWI.MĄDRZY CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej. Projekt powstał przy realizacji Fundacji “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, przy wsparciu Google.org.

 

 

 

W bezpiecznym poruszaniu się i odnajdywaniu właściwych dróg w świecie nowych technologii, potrzebne są wszystkim pewne drogowskazy czyli wartości, którymi należy się kierować. To one określają w jaki sposób postępujemy i jak traktujemy innych, będąc zarówno online, jak i offline. Zasady te powinny być postawione na równi z kompetencjami cyfrowymi, aby żyć bezpiecznie i szczęśliwie w naszym świecie. Dlatego młodzież w tym projekcie miała szansę, aby w twórczy sposób rozwinąć swoje umiejętności cyfrowe, korzystając z nich w praktyczny sposób przy realizacji projektów społecznych.

 

Podczas zajęć młodzież z szóstych klas  została wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, życzliwość, empatia, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Każdego dnia zajęcia prowadzone były w oparciu o cykl opowiadań z tomu „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”.

 

 

Uczniowie w kreatywny sposób poznawali wartości, dyskutowali o nich, a także uczyli się podczas ćwiczeń praktycznych np. odgrywając scenkę „sąd nad Piotrkiem” (na podstawie opowiadania „Burza”), ich rozpoznawania i nazywania.

 

 

Część praktyczna warsztatów uzmysłowiła uczniom jak w codziennym życiu umiejętnie okazywać uczucia i jakimi wartościami się kierować. Jednocześnie podczas warsztatów uczniowie zdobywali i rozwijali kompetencje cyfrowe w zakresie kilkunastu narzędzi cyfrowych w tym m.in. Dokumenty Google, Formularze Google, Mentimeter, Canva, Padlet, Kahoot, Pixlr, Thinglink. Poprzez zdobyte umiejętności cyfrowe młodzież uczyła się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 


Na bazie zdobytej wiedzy uczestnicy warsztatów stworzą projekty społeczne, które następnie samodzielnie będą realizować przez sześć tygodni. W tym czasie będą wspierani przez nauczycieli w procesie przygotowania prezentacji projektu społecznego, która będzie przedstawiona na forum placówki i w Internecie. Następnie praca uczniów zostanie przesłana na konkurs, gdzie nastąpi rozstrzygnięcie, który projekt jest najlepszy i najciekawszy.
Zajęcia z młodzieżą prowadzili nauczyciele z koźmińskiej „Jedynki: Paulina Janicka, Monika Raś, Elżbieta Wojtkowiak, Hanna Szymura, Izabela Weichbrodt, którzy w ramach programu zostali wcześniej odpowiednio przeszkoleni i przygotowani (poprzez kurs on-line z metodyki nauczania wartości moralnych oraz na temat wybranych narzędzi cyfrowych).

 

Wcześniej młodzież klasy VI b brała już udział w programie edukacyjnym „Wychowanie przez czytanie”, gdzie w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną dotyczącą wartości moralnych zdobyli wyróżnienie za przygotowany film pt. „Przyjaźń”. Organizatorem programu była również Fundacja „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”, do której wpłynęło 150 prac przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych biorących udział w programie.

Data 8.02.2019 r.

Tekst i foto: Paulina Janicka, Monika Raś, Elżbieta Wojtkowiak, fot. Monika Raś; SP 1 Koźmin Wielkopolski