Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Starej Obrze

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. ogłasza drugi ustny  przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  stanowiącej własność miasta i gminy Koźmin Wlkp., położonej w miejscowości Stara Obra.

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość zapisana  w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Krotoszynie Nr KZ1R/00028251/0 :

– Stara Obra działka nr 27/3 o powierzchni  2589 m²  w ewidencji gruntów Nieużytek. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej Mj.

Cena wywoławcza nieruchomości  43.950,00 zł brutto

Wykazana do sprzedaży działka wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 17 maja 2019 r. o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Stary Rynek 11 (sala sesyjna w budynku od ul. Przyjemskich).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium   w wysokości 4.300,00 zł najpóźniej do dnia 14 maja 2019 r. na konto Urzędu MiG Koźmin Wlkp. w PKO BP Nr 75 1020 2267 0000 4502 0004 2465.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku odstąpienia przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone przez nią wadium ulega przepadkowi.
Informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel.  62 72 19 351 w godzinach pracy urzędu.

2019-04-12