Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 11.04.2019 r. do 02.05.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym działki nr 2126/4 i 1226/6 o pow. 0,0194 ha oraz działka nr 2126/7 o pow. 0,0172 ha przy ul. Bernardyńskiej w Koźminie Wielkopolskim.