Poszukujemy rodziców żołnierzy

Udostępnij

Prosimy o zgłaszanie się rodziców, których co najmniej troje dzieci pełniło lub pełni służbę wojskową, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia można w takiej sytuacji wystąpić o nadanie ww odznaczenia.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia medal nadaje się w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy:
złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienaganną czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową,
srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Nadmieniamy, że medali nie nadaje się rodzicom pośmiertnie.

Urząd Miasta i Gminy – biuro nr 26, tel. 62 7219 320