Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu

Udostępnij

W rolnictwie jest to okres wzmożonych prac, którym towarzyszy szereg zagrożeń związanych z obsługą maszyn, pracą na wysokości, jak i transportem plonów. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy lekceważenia zasad bezpiecznej pracy może być kalectwo, a nawet śmierć. Wśród ofiar tych wypadków są także dzieci

Wyrażam przekonanie, że szeroka popularyzacja załączonego apelu może
przyczynić się do stosowania przez rolników zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, lepszej organizacji prac, zachowania rozsądku.

Wierzę, że przesłany apel do rolników będzie pomocny w popularyzacji
podstawowych zasad, także związanych z zapewnieniem opieki i bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w gospodarstwach, a przestrzeganie zaleceń przyczyni się do tego, aby tegoroczne żniwa minęły bezpiecznie.