Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę

Udostępnij

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) opublikował kolejny raport (stan na dzień 30.06.) w którym został rozszerzony zakres upraw i kategorii glebowych dla gminy Koźmin Wielkopolski.

Zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Koźmin Wielkopolski dotyczy zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i zielonkę, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, truskawek i roślin strączkowych na glebach kategorii I oraz zbóż ozimych i jarych, rzepaki i rzepiku oraz krzewów owocowych na glebach kategorii II.

Przypominamy, że IUNG na bieżąco publikuje na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ raporty, w których stwierdza lub nie wystąpienie zagrożenia suszą. Obecnie strona internetowa pozwala na weryfikację czy konkretna działka geodezyjna jest w obrębie występowania suszy czy nie.

Szacowanie strat  przez Komisje może dokonywać się tylko przed zbiorem plonu głównego.

Raporty – http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/3012033/

Mapa – http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Określenie kategorii glebowych – http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

Wniosek można pobrać w Punkcie Informacyjnym UMiG lub poniżej ze strony internatowej