Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 121 ze zm./, że w dniach od 15.07.2019 r. do 05.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostaną wywieszone wykazy nieruchomości rolnych z terenu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, przeznaczone do dzierżawy.