Złóż wniosek o zwrot akcyzy

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, iż każdy producent rolny, posiadający użytki rolne na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2019r. do 2 września 2019r. złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi sumę:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych na dzień 1 luty 2019
oraz
30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2018 roku

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2018 roku.

Producent rolny, który w I terminie (luty 2019) ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła przy składaniu wniosku w II terminie (sierpień 2019) zobowiązany jest do ponownego dołączenia do wniosku oryginału dokumentu wydanego przez kierownika ARiMR o liczbie DJP w 2018 roku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 1-31 października 2019r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy.

Tekst: Patrycja Pietrala, UMiG