Z Marią Konopnicką od 10 lat

Udostępnij

Od 10 lat Maria Konopnicka jest patronką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach. 15 października odbyło się uroczyste Święto Patrona szkoły, połączone z pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów. Naukę w tej szkole rozpoczęło 12 uczniów.

Jubileusz 10-lecia nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Borzęciczkach rozpoczął się od mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Marcina.

Następnie w sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia. Wzięli w niej udział zaproszeni goście m.in. zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jarosław Ratajczak, skarbnik Andrzej Serek, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciech Dykcik, dyrektorzy szkół, nauczyciele czynni i emeryci, pracownicy administracji, rodzice oraz uczniowie.

Dyrektor szkoły Agnieszka Misiak przestawiła krótko historię Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach. O swojej patronce w pięknym stylu opowiedzieli natomiast uczniowie. Dzieci przygotowały spektakl na podstawie baśni Marii Konopnickiej ” Na jagody” . Przedstawiły także sylwetkę patronki.

Podniosłym i uroczystym momentem akademii było ślubowanie pierwszoklasistów. Po złożeniu ślubowania dyrektor Agnieszka Misiak pasowała każdego z nich na ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach.

Święto Patrona i Dzień Edukacji był okazją do złożenia życzeń i gratulacji. W imieniu koźmińskiego samorządu życzenia nauczycielom i pracownikom placówki złożył wiceburmistrz Jarosław Ratajczak.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG