Burmistrz wręczył nagrody

Udostępnij

22 października w koźmińskim urzędzie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego burmistrz Maciej Bratborski wręczył gratulacje i nagrody 11 nauczycielom i dyrektorom za ich osiągnięcia w pracy.

Burmistrz podziękował pedagogom za zaangażowanie w niełatwą pracę z dziećmi i młodzieżą i życzył dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej. Podkreślił, że dla koźmińskiego samorządu edukacja dzieci i młodzieży jest priorytetem. Od lat gmina dba o zapewnienie jak najlepszych warunków do kształcenia młodego pokolenia.

Po uroczystości wręczenia gratulacji nagrodzeni pedagodzy i dyrektorzy placówek oświatowych rozmawiali przy kawie z burmistrzem i kierowniczką referatu oświaty Ireną Serek o aktualnej sytuacji w szkołach i oświacie.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG