72 tys.zł na drogę w Lipowcu

Udostępnij

Burmistrz Maciej Bratborski i skarbnik Andrzej Serek podpisali w minionym tygodniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie w wysokości 72 075 zł inwestycji “Przebudowa drogi w Lipowcu ( II etap)”. Pieniądze, które wpłyną do budżetu gminy pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych.

II etap przebudowy drogi gminnej w Lipowcu polegał na wzmocnieniu i odnowieniu istniejącej konstrukcji drogi oraz wykonaniu pobocza. W ramach II etapu gmina wyremontowała odcinek o długości 341 metrów. Prace modernizacyjne zakończyły się latem tego roku i zostały sfinansowane w całości z budżetu gminy.

W międzyczasie magistrat złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i takie dofinansowanie udało się pozyskać.

Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jak podaje portal Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z tego funduszu, w ramach listy rekomendowanej przez wojewodę wielkopolskiego, w całym województwie zostanie zrealizowanych 56 zadań powiatowych oraz 131 zadań gminnych na łączną kwotę 288 032 438 zł.

Tekst: AF, UMiG