Wykaz nieruchomości do wynajmu

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 07.11.2019 r. do 28.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykazy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu – lokal użytkowy Posterunku Policji w Koźminie Wlkp.