Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin informuje

Udostępnij

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu informuje, że w dniu 12 grudnia wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozpowszechniania się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Dz.U. z 2018r., poz. 692 z późn. zm.)

W rozporządzeniu dodano zapisy dotyczące między innymi podmiotów, które kupują bulwy ziemniaka inne niż sadzeniaki w celu ich wprowadzenia do obrotu, przeznaczenia do przemysłowego przetworzenia, skarmienia zwierząt lub wykorzystywania w zakładzie zbiorowego żywienia.