Więcej na Floriańską

Udostępnij

Do końca roku ulica Floriańska w Koźminie Wlkp. zostanie oddana do użytku po kompleksowej modernizacji. Na ostatniej sesji, 26 listopada Rada Miejska zwiększyła o 140 tys.zł kwotę pomocy dla Powiatu Krotoszyńskiego z przeznaczeniem na kompleksowy remont tej drogi powiatowej.

Na początku sesji burmistrz Maciej Bratborski zawnioskował do radnych o wprowadzenie do porządku obrad zmiany w budżecie o pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w zakresie remontu ulicy Floriańskiej. Burmistrz poinformował radnych, że podjął negocjacje ze Starostą Krotoszyńskim, aby oszczędności, które pozostały po wykonaniu pierwszego etapu modernizacji drogi przeznaczyć na dalszy jej remont. Prace polegałyby na dokończeniu modernizacji chodników i położeniu ich w miejscach, w których obecnie ich brak. Wykonanie pełnego zakresu prac wymaga jednak zwiększenia środków finansowych na to zadanie jeszcze o 280 tys.zł.Koźmińscy radni przychylili się do wniosku burmistrza i podjęli decyzję o zabezpieczeniu połowy tej kwoty w gminnym budżecie. Drugą część ma wyasygnować zarządca drogi.

Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, to około 20 grudnia modernizacja ulicy Floriańskiej zakończy się. Obecnie trwa jeszcze wymiana chodników w ramach pierwszego etapu, na dniach rozpocznie się frezowanie i wymiana nawierzchni jezdni, a potem nastąpi dokończenie i dobudowanie chodników po obu stronach, wzdłuż całej ulicy Floriańskiej.

Ponadto na ostatniej sesji radni uchwalili program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r. oraz dokonali zmian w tegorocznym budżecie.

Obradom sesji przyglądali się uczniowie klasy ósmej z SP NR 1. Odwiedzili oni Radę Miejską w ramach zajęć wiedzy o społeczeństwie.

Obrady 16. sesji Rady Miejskie można obejrzeć – link

Tekst i foto: AF, UMiG