Można zgłaszać się do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski przystąpiła do Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2019 – 2020 i pozyskała 283 tys. zł na pomoc osobom niepełnosprawnym. Z programu skorzysta 25 mieszkańców miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jest on adresowany do osób z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Do zadań asystenta będzie należeć m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach
(z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika) i w załatwianiu spraw urzędowych.

Wszystkie działania związane z naborem do programu i jego realizacją będzie prowadził Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim.

Osoby niepełnosprawne, zainteresowane udziałem w programie muszą zgłosić się do Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim,ul.Krotoszyńska 16, by uzyskać „Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Na jej podstawie instytucja może przyznać usługę asystenta. Program będzie realizowany do końca 2020 r.

Tekst: MGOPS w Koźminie Wlkp.