Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego na rządowej liście 100 obwodnic

Udostępnij

Budowę 100 obwodnic o łącznej długości ok. 820 km do 2030 r. zapowiedział rząd. Na tej liście znalazła się wyczekiwana przez koźminian obwodnica Koźmina Wielkopolskiego. Planowana data ogłoszenia przetargu na budowę naszej obwodnicy to IV kwartał 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego z konkretnym datami i kwotami zostały udostępnione na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15

Długość: ok. 6 km;

Koszt: ok. 93 mln zł;

Stan prac przygotowawczych: Dla inwestycji były już prowadzone prace przygotowawcze, opracowana dokumentacja i uzyskane decyzje, jednakże ze względu na upływ czasu wymagają one aktualizacji. W roku bieżącym będzie trwać aktualizacja materiałów i przygotowanie przetargu do ogłoszenia pod koniec roku.

Planowana data uzyskania DŚU: 2022/2023

Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2020 r.

Podpisanie umowy: 2021

Lata realizacji (budowy): 2024-2026

Cel realizacji inwestycji: Podstawowym celem budowy obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to ruch tranzytowy w osi północ-południe. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w układzie równoleżnikowym, w szczególności pomiędzy Jarocinem a Trzebnicą, ale należy patrzeć na to szerzej w układzie komunikacyjnym pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem. Na tym odcinku droga krajowa nr 15 będzie istotnym połączeniem korytarzy dróg krajowych nr 5 i 11, które są lub będą rozbudowane do parametrów dróg ekspresowych.

Opracowano na podstawie informacji opublikowanej na https://www.gov.pl/web/infrastruktura/program-budowy-100-obwodnic