Mamy dofinansowanie 1,5 mln zł na koźmiński Klub Malucha

Udostępnij

Gmina Koźmin Wielkopolski pozyskała prawie 1,5 mln zł ze środków unijnych na stworzenie Klubu Malucha przy ul. Klasztornej. Dzięki pozyskanym pieniądzom, jeszcze w tym roku powstanie żłobek, w którym opieką zostanie objętych 30 dzieci w wieku do trzech lat.
6 lutego Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 ogłosił listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Gmina Koźmin Wielkopolski znalazła się na 1 miejscu tej listy rankingowej z dofinansowaniem w wysokości 1 463 449,32 zł. Całkowita wartość tego projektu to kwota 1 606 009,32 zł.

To wspaniała wiadomość dla koźmińskiego samorządu i rodziców najmłodszych dzieci. – mówi wiceburmistrz Jarosław Ratajczak. – Od dawna widzieliśmy potrzebę otwarcia żłobka w Koźminie Wlkp. gdyż tego typu placówki brakowało w naszej ofercie edukacyjnej. Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego wielokrotnie kierowali do nas wnioski w tej sprawie. Cieszymy się, że w tym roku udało nam się pozyskać środki unijne i nasz cel zostanie osiągnięty. W Klubie Malucha najmłodsze dzieci znajdą fachową opiekę, a ich rodzice będą mogli spokojnie skupić się na pracy zawodowej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Klub Malucha rozpocznie działalność we wrześniu tego roku. Do tego czasu zostaną zaadaptowane pomieszczenia na parterze budynku po Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Klasztornej. Zakupione zostanie także wyposażenie, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do pobytu. W Klubie Malucha zatrudnienie znajdzie w sumie 7 osób. Placówka będzie czynna w godz. od 6.30 do 16.30. Rekrutację do Klubu Malucha będzie prowadziło Przedszkole Parkowe Skrzaty. Będzie ona prowadzona w okresie letnim.
W pozyskanym dofinansowaniu są zabezpieczone środki na: prace adaptacyjne, zakup wyposażenia, a także utrzymanie żłobka do sierpnia 2022 r. Później, działalność placówki musi być kontynuowana przez co najmniej dwa lata w ramach tzw. ciągłości projektu.

Foto: strona internetowa SP NR 3.

Tekst: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG