komputer na biurku, laptop, ludzka ręka, obłsuguje komputer

Szkolenie ze środków ochrony roślin

Udostępnij

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu serdecznie zaprasza na szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1900).

Szkolenie odbędzie się 14 marca 2020 r. w sali szkolnej przy Placu Andrzeja Glabera 1 w Kobylinie.

Początek szkolenia o godz. 10:00.

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób, które 5 lat temu lub wcześniej odbyły już szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

Odpłatność za szkolenie wynosi 100 zł od osoby.

Proszę o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu pod nr tel. 508 661 576.

Na szkolenie proszę zabrać nr PESEL.

Tekst: SITR Kalisz