Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Udostępnij

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski podaje do wiadomości w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm./, że w dniach od 04.03.2020 r. do 25.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddanie w dzierżawę na okres od 01.04.2020 do 30.09.2020 r. – grunt pod sezonową sprzedaż lodów na Starym Rynku i przy ul. Zamkowej.