Koronawirus – aktualne informacje

Udostępnij

W tym miejscu będzie można znaleźć pomocne informacje związane z koronawirusem. INFORMACJE będą na bieżąco AKTUALIZOWANE !!!

——————————————————————————————

Ogłoszono kolejne obostrzenia

Data publikacji 23.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że cały obszar Polski został objęty czerwoną strefą COVID 19. Nowo wprowadzone zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 24 października 2020 r.

Obowiązujące obostrzenia:

 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – zakaz organizacji;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • dzieci i młodzież do 16 roku życia – przemieszczanie się w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku wyłącznie pod opieką dorosłego, ograniczenie nie dotyczy przemieszczania się do szkoły albo powrót z niej do miejsca zamieszkania ;
 • osoby powyżej 70 roku życia – ograniczenie przemieszczania się, z wyłączeniem:
  – wykonywania czynności zawodowych,
  – zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego,
  – sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • uroczystości religijne
  – w kościele – 1 osoba na 7m’, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
  – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne – max. 25% miejsc zajętych przez publiczność;
 • w lokalach gastronomicznych – zakaz działalności stacjonarnej, wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos i dowóz;
 • w lokalach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m² – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, udostępnianie co czwartego miejsca na widowni – w rzędach naprzemiennie; w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zebrania, spotkania – liczba uczestników nie może przekroczyć 5 osób spoza gospodarstwa domowego, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności;
  lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność;
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych);
 • szkoły podstawowe (klasy 4-8) – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym.
Graficzne zestawienie obostrzeń jakie zostały wprowadzone 24 października 2020 roku

——————————————————————————————

Ogłoszono kolejne obostrzenia

Data publikacji 16.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że powiat krotoszyński pozostał w czerwonej strefie COVID 19. Nowo wprowadzone zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 17 października 2020 r., tylko ograniczenia dotyczące organizacji imprez zaczną obowiązywać od poniedziałku, 19 października 2020 r.

Obowiązujące obostrzenia:

 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – zakaz organizacji od dnia 19.10.2020 r.;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna – 50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc;
 • uroczystości religijne – w kościele – 1 osoba na 7m2, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult; – na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne – max. 25% miejsc zajętych przez publiczność;
 • w lokalach gastronomicznych – zajęty może być co drugi stolik, chyba, że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika; klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos, lokale czynne w godz. 6:00 – 21:00, po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • w lokalach handlowych – w sklepach o powierzchni do 100 m – 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, udostępnianie co czwartego miejsca na widowni – w rzędach naprzemiennie; w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zgromadzenia – liczba uczestników nie może przekroczyć 10 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadza się minimalna odległość pomiędzy zgromadzeniami, która wynosi co najmniej 100 m;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz prowadzenia działalności;
 • lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych;
 • baseny, aquaparki i siłownie – zawieszono działalność;
 • szkoły wyższe i ponadpodstawowe – obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

——————————————————————————————-

Seniorze zostań w domu

Data publikacji 15.10.2020 r.

W związku z trwającą epidemią i zwiększoną liczbą zachorowań na wirusa COVID – 19 Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zachęca seniorów do pozostania w domach. Jednocześnie przypomina, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom starszym, nie mającym wsparcia ze strony rodziny, czy sąsiadów, w zakresie zrobienia zakupów produktów pierwszej potrzeby i leków. W tej sprawie można kontaktować się pod nr 887 216 710 w godzinach pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że od czwartku, 15 października 2020 r. obowiązują GODZINY DLA SENIORÓW. Od tego dnia w godzinach 10° – 12°, od poniedziałku do piątku, sklepy spożywcze, drogerie, apteki i punkty świadczące usługi pocztowe obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia

Informacja o wprowadzeniu godzin dla seniorów w wersji graficznej

——————————————————————————————-

Powiat krotoszyński nadal w czerwonej strefie

Data publikacji 9.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że powiat krotoszyński nadal jest zaliczany do czerwonej strefy ryzyka.

Nowe zasady sanitarne wchodzą w życie od soboty, 10 października 2020 r.

To oznacza szereg nowych obostrzeń:

 • wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe – max. 50 osób, nie licząc obsługi; obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca, w którym spożywany będzie posiłek lub napoje;
 • zasłanianie ust i nosa – obowiązuje wszędzie w przestrzeni publicznej; zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność i na żądanie Policji osoby te okazują te dokumenty;
 • inne imprezy, spotkania i zebrania – max 50 osób, nie licząc obsługi, obowiązek zakrywania ust i nosa; imprezy sportowe – bez udziału publiczności;
 • komunikacja publiczna -50 % liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych;
 • uroczystości religijne – w kościele – 50% obłożenia budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;- na zewnątrz – obowiązek zachowania dystansu 1,5 m i obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne-zakaz organizowania;
 • w lokalach gastronomicznych – 1 osoba na 4 mkw., klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos, lokale czynne w godz. 6:00 – 22:00 – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami;
 • kina – do 25% zajętych miejsc, dystans 1,5 m, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • zgromadzenia – liczba uczestników nie może przekroczyć 150 osób, obowiązuje dystans 1,5 m oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadza się minimalną odległość pomiędzy zgromadzeniami, która wynosi co najmniej 100 m;
 • dyskoteki, kluby nocne – zakaz ich prowadzenia oraz działalności polegającej na udostępnianiu miejsca do tańczenia w pomieszczeniach i innych miejscach zamkniętej przestrzeni;
 • lasy, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zabytkowe, rodzinne ogrody działkowe – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa z wyjątkiem leśnych parkingów i miejsc postojowych.
Obowiązujące od 10 października obostrzenia w wersji graficznej

——————————————————————————————-

Powiat krotoszyński w czerwonej strefie

Data publikacji 1.10.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że powiat krotoszyński został zakwalifikowany do czerwonej strefy COVID 19.
Powyższą informację przekazał Minister Zdrowia dziś na konferencji prasowej.

To oznacza szereg nowych obostrzeń:

 • noszenie maseczek (przyłbic) obowiązuje we wszystkich miejscach publicznych;
 • wesela i inne uroczystości „rodzinne” – max. 50 osób, z wyjątkiem obsługi;
 • imprezy sportowe – bez udziału widowni;
 • komunikacja publiczna – 50% miejsc siedzących, albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
 • uroczystości religijne w kościele – 50% obłożenia budynku, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • uroczystości religijne na zewnątrz – max. 150 osób, obowiązek zakrywania ust i nosa, nie dotyczy osób sprawujących kult;
 • wydarzenia kulturalne – zostają odwołane;
 • w lokalach gastronomicznych – 1 osoba na 4 mkw., klient musi mieć zakryte usta i nos do momentu zajęcia przez niego miejsca, w którym będzie spożywał posiłek, obsługa ma zakryte usta i nos;
 • w lokalach handlowych – obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;
 • kina – 25% miejsc, 1,5 m odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos;
 • w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu – przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwany klient, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun;
 • targowiska – jak dotychczas obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek lub stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu 1,5 m między osobami.

Obostrzenia obowiązują od soboty, 3 października 2020 r.

——————————————————————————————-

Apel Burmistrza

Data publikacji 30.09.2020 r.

W związku z notowanym w ostatnich dniach wzrostem liczby zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego i naszej gminy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski apeluje o szczególną ostrożność.
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski !
W ostatnich dniach odnotowujemy wzrost liczby zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego i naszej gminy. Niestety, ponownie zaostrza się sytuacja epidemiologiczna w naszym najbliższym otoczeniu i ponownie przyjdzie nam się z nią zmierzyć. Jak poinformował Starosta Krotoszyński od 3 października powiat krotoszyński może znaleźć się w strefie podwyższonego ryzyka. Komunikat w tej sprawie będzie ogłoszony 1 października.
W oczekiwaniu na tę decyzję apeluję do Państwa o zachowywanie szczególnej ostrożności, bezwzględne noszenie maseczek, przestrzeganie zasad dystansu społecznego i higieny. To niepozorna, a jednocześnie jakże potężna broń w walce z epidemią koronawirusa. Proszę szczególną troską otoczyć osoby z grupy podwyższonego ryzyka. Proszę osoby starsze i te o obniżonej odporności o ograniczenie do minimum wyjść poza miejsce zamieszkania, w miejsca, w których może gromadzić się większa liczba osób. Apeluję do rodziców i opiekunów, by ograniczyć gromadzenie się dzieci i młodzieży w miejscach publicznych.
Jednocześnie zapewniam, że pozostaję w stałym kontakcie z Wojewodą Wielkopolskim i Starostą Krotoszyńskim. Staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, by ograniczyć rozwój epidemii w powiecie krotoszyńskim.

Maciej Bratborski
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

——————————————————————————————-

Informacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Data publikacji 28.09.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w  związku z wykrytym w ostatnich dniach ogniskiem koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie może dojść do sytuacji, że powiat krotoszyński zostanie zakwalifikowany do jednej ze stref podwyższonego ryzyka.
Komunikat zostanie ogłoszony w czwartek, 1 października 2020 r. i będzie obowiązywał od 3 października (sobota).
Już dziś zalecamy mieszkańcom zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad dystansu społecznego oraz higieny i ochrony osobistej.
Prosimy osoby starsze i te o obniżonej odporności o ograniczenie wyjść poza miejsce zamieszkania, apelujemy do rodziców i opiekunów, by młodzież i dzieci nie gromadziły się w miejscach publicznych.
Prosimy także o śledzenie oficjalnych komunikatów i ostrożny odbiór często niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji, jakie pojawiają się anonimowo w mediach społecznościowych.
Przede wszystkim jednak zwracamy się z prośbą do mieszkańców – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

——————————————————————————————-

Dodatkowe obostrzenia

Data publikacji 10.08.2020 r.

——————————————————————————————-

Nadal obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Data publikacji 03.06.2020 r.

——————————————————————————————-

Przywrócenie funkcjonowania targowiska w pełnym zakresie

Data publikacji 29.05.2020 r.

Licząc na odpowiedzialność kupujących i sprzedawców Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski postanowił przywrócić funkcjonowanie targowiska miejskiego z dniem 1 czerwca 2020 r. w pełnym zakresie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.

Informujemy, że:

 • do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są zasłaniać nos i usta,
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum 2 m);
 • obowiązują wcześniejsze rezerwacje miejsc targowych,
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie
 • podawany wyłącznie przez sprzedawcę;
 • z toalety znajdującej się na terenie targowiska korzystać mogą wyłącznie handlujący oraz obsługa targowiska

Decyzja o funkcjonowaniu targowiska uzależniona jest od tego, w jaki sposób będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W razie konieczności ze względów bezpieczeństwa targowisko może zostać w każdej chwili zamknięte.

——————————————————————————————-

Data publikacji 22.05.2020 r.

Urząd Miasta i Gminy przywraca bezpośrednią obsługę obywateli

Z dniem 25 maja 2020 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski przywraca bezpośrednią obsługę obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Osoby wchodzące do Urzędu jako interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki jednorazowej lub materiałowej lub przyłbicy.

Wchodząc do Urzędu interesanci obowiązani są do dezynfekcji rąk. Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk zamontowane są przy każdym wejściu do budynku.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Kasy Urzędu będą czynne od godz. 8:00 do godz. 14:00 – ograniczony czas pracy kas spowodowany jest godzinami otwarcia banku obsługującego UMiG.

——————————————————————————————-

Data publikacji 21.05.2020 r.

ARiMR informuje

Ze względu na uchylenie zawieszenia biegu terminów wynikające z przepisów ustawy COVID-19, Oświadczenia potwierdzające brak zmian można składać do dnia 8 czerwca 2020 r. Oświadczenie można: wysłać pocztą, wrzucić do urny przed placówką ARiMR lub wysłać przez ePUAP.

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności przez aplikacje eWniosekPlus. Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 19.05.2020 r.

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

——————————————————————————————-

Data publikacji 30.04.2020 r.

Na prośbę Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka publikujemy komunikat o Mobilnym Samochodowym Punkcie pobrań prób COVID-19 DRIVE-THRU w dniach 4-6 maja na krotoszyńskim targowisku. Przedsięwzięcie z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego organizuje 124 Batalion Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej ze Śremu wraz z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Z punktu pobrań będzie można skorzystać po uprzedniej rejestracji telefonicznej czynnej od dnia 30.04.2020r. w godz. 10:00 – 16:00, pod numerem tel. 61 656 80 75.

Liczba testów ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

——————————————————————————————-

Data publikacji 28.04.2020 r.

W porozumieniu z Wojewodą Wielkopolskim na terenie powiatu krotoszyńskiego został uruchomiony obiekt do odbywania kwarantanny dla mieszkańców naszego powiatu.
Mogą z niego korzystać WYŁĄCZNIE osoby, które wracają z zagranicy, a nie chcą z różnych względów odbywać kwarantanny w miejscu zamieszkania lub nie mają miejsca do jej odbycia. Takie osoby, w chwili przekraczania granicy powinny zgłosić się telefonicznie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel.61 854 99 00, 61 854 99 10, gdzie uzyskają niezbędne informacje i pomoc.

Data publikacji 22.04.2020r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

——————————————————————————————-

Data publikacji 21.04.2020r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 20.04.2020r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 17.04.2020r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.04.2020 r.

Trwa dezynfekcja chodników i przystanków autobusowych w Koźminie Wielkopolskim, którą na zlecenie magistratu, przeprowadza Spółdzielnia Socjalna VIVO. W związku z obawami mieszkańców Osiedla Tysiąclecia, gdzie przybywa osób na kwarantannie domowej, burmistrz zlecił VIVO dezynfekcję klatek schodowych w blokach, wspierając w ten sposób Spółdzielnię Mieszkaniową, która odkaża poręcze, klamki i włączniki światła. Jak informuje kierownik Dominik Radwański, VIVO odkażało koźmińskie bloki 14 i 15 kwietnia. Dziś jest prowadzona dezynfekcja klatek schodowych bloków w Starej Obrze i Staniewie.

——————————————————————————————-

Data publikacji 15.04.2020 r.

PRZYPOMINAMY ! W związku z zamknięciem kas Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informujemy, że:

 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe (każda nieruchomość ma przypisany inny rachunek bankowy) wskazane w informacjach załączonych do druku deklaracji przekazanych do Państwa na przełomie lutego i marca 2020r.
 • podatki od nieruchomości, rolny, leśny można wpłacać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach wymiarowych na 2020 rok
 • podatek od środków transportowych można wpłacać na rachunek bankowy numer 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374

Zalecamy korzystanie z płatności internetowych.

Mieszkańcu, jeśli nie możesz odszukać swojego indywidualnego rachunku bankowego ZADZWOŃ!

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Numery telefonów: 62 72 19 321, 62 72 19 353, 62 72 19 346

Podatki:

Numery telefonów: 62 72 19 336, 62 72 19 335

——————————————————————————————-

Data publikacji 14.04.2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 10. 04. 2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 8.04.2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 7.04.2020 r.

KUK sp. z o.o. informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną kasa Spółki pozostanie nieczynna do 30 kwietnia 2020r.

W trosce o zdrowie klientów oraz pracowników wszelkie sprawy załatwiane są telefonicznie pod nr telefonu 62 721 67 51 oraz drogą elektroniczną pod adresem kuk@kuk.kozmin.pl.

Jednocześnie, aby zapewnić Państwu względny spokój podczas nadchodzących Świąt, apelujemy o przeprowadzenie kontroli stanu napełnienia zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb.

W sytuacjach awaryjnych jest dostępny całodobowy numer alarmowy uruchomiony przez KUK. sp.z. o. o. 506 016 112 . Na ten numer można zgłaszać wyłącznie awarie.

Zarząd Spółki

——————————————————————————————-

Data publikacji 6.04.2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 31.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 25.03.2020

Targowisko nieczynne do odwołania

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim
informuje, że przedłużono zamknięcie targowiska miejskiego w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej – do odwołania.

——————————————————————————————-

Data publikacji 25.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 24.03.2020

Informacja o pomocy ZUS dla przedsiębiorców (na dzień 24.03.2020)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwych formach pomocy dla przedsiębiorców w związku z sytuacja epidemiologiczną.

Pismo informacyjne [kliknij]

——————————————————————————————-

Data publikacji 23.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 20.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 19.03.2020

Informacja o pomocy ZUS dla przedsiębiorców. – INFORMACJA NIEAKTUALNA. (nowa informacja w dn. 24.03.2020)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, o możliwych formach pomocy dla przedsiębiorców w związku z sytuacja epidemiologiczną.

——————————————————————————————-

Data publikacji 18.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 17.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 17.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 17.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.03.2020

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.03.2020 r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.03.2020 r.

Opłaty wobec Urzędu: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, czynsz, media, opłata skarbowa itp., należy dokonywać na rachunek ogólny Urzędu:

PKO BP 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374,

natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek:

PKO BP 17 1020 2212 0000 5102 0419 5509.      

W przypadku zobowiązań podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi możliwa jest również wpłata na indywidualne konto podatnika  podane w decyzji podatkowej lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

——————————————————————————————-

Data publikacji 16.03.2020 r.

Ważne zmiany w zasadach funkcjonowania Przychodni Nad Stawem w obecnej sytuacji epidemiologicznej, wynikającej z rozprzestrzeniania się koronawirusa czytaj

——————————————————————————————-

Data publikacji 14.03.2020

Co musisz wiedzieć o koronawirusie ? – informacja z tłumaczeniem na język migowy

materiał z PFRON

——————————————————————————————-

Data publikacji 14.03.2020

Szanowni Państwo,

Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz  pracowników biur, informujemy, że od 14 marca 2020 r. do odwołania wszystkie Biura Obsługi Klienta BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

Jednocześnie przypominamy, że większość spraw można załatwić za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK, które umożliwia m. in.:

 • zawarcie nowej umowy gazowej 
 • podanie odczytu stanu gazomierza oraz licznika energii elektrycznej 
 • podgląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach 
 • kontrolę bieżącego salda płatności obsługę płatności elektronicznych 
 • wgląd w historię zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej 
 • zmianę/uzupełnienie danych w obecnie posiadanej umowie 
 • zmianę grupy taryfowej 
 • przesłanie wniosku o zwrot nadpłaty 
 • kontakt na wybrany temat poprzez formularz 
 • zawarcie umowy na usługi dodatkowe

Do Państwa dyspozycji jest również Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta, które dostępne jest pod numerem 22 515 15 15*, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 19:00.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie www.pgnig.pl.
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie. Zadbajmy wspólnie o zdrowie naszych bliskich.

*W przypadku problemów z dodzwonieniem się na infolinię prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się na stronie ebok.pgnig.pl/kontakt lub e-mailowo: kontakt@pgnig.pl


Z poważaniem,
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

——————————————————————————————-

Data publikacji 13.03.2020r.

——————————————————————————————-

Data publikacji 13.03.2020r.


Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski informuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. kasy Urzędu będą nieczynne. Wejście do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski (również od 16 marca) będzie tylko od strony ul. Przyjemskich 9. Dostęp będzie wyłącznie do biura nr 5.

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce prosimy klientów o ograniczenie wizyt m.in. w Urzędzie W przypadku potrzeby kontaktu, można skorzystać z informacji telefonicznej 62 7216088, wysłać maila na adres sekretariat@kozminwlkp.pl.

————————————————————————————————————-

Data publikacji 13.03.2020 r.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koźminie Wielkopolskim informuje, że osoby starsze, samotne i niepełnosprawne w tym objęte kwarantanną, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub podstawowych produktów żywnościowych – od poniedziałku, 16 marca 2020 r.– będą mogły skorzystać z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Ośrodka celem omówienia szczegółów, tel. nr 887 216 710.

Potrzeby zgłoszone danego dnia do godz. 13:00 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował będzie za pośrednictwem strażaków dnia następnego w godzinach popołudniowych.

Pracownicy Ośrodka będą mieć legitymacje, a strażacy będą ubrani w mundury.

—————————————————————————————————————–

W związku z zagrożeniem koronawirusem Koźmińskie Usługi Komunalne sp. z o.o. informują, że od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r. kasa Spółki będzie NIECZYNNA. Informujemy, że wszelkie opłaty można uiszczać za pomocą bankowości internetowej. Prosimy również o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w obiektach Spółki.Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie pod numerem telefonu 0 62 721 67 51 lub mailowo na adres: kuk@kuk.kozmin.pl

Data publikacji 13.03.2020 r.

——————————————————————————————————————–

Szanowni Państwo,

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w naszych biurach obsługi jedynie do spraw koniecznych i pilnych.

Nasze biura od 13 marca 2020r do odwołania będą otwarte w godzinach 10.00-14.00.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania:
• z elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK
• Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta pod numerem (22) 515 15 15 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00).

Z poważaniem,
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Data publikacji: 13.03.2020

——————————————————————————————————————

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, Komenda Hufca ZHP Koźmin Wielkopolski informuje, że działalność harcerska została wstrzymana do 31 marca 2020r.
Przez okres dwóch tygodni nie będą odbywać się zbiórki, warsztaty zastępowych i inne wydarzenia organizowane przez nasze jednostki (np. Dzień filmów, który miał się odbyć w Szkole Podstawowej nr 3) zostają przełożone. Nowe terminy zostaną podane wkrótce. Tym samym przypominamy, że do 15 kwietnia otwarte są zgłoszenia na obóz harcerski.
Treść komunikatu Głównej Kwatery ZHP dotycząca zawieszenia działalności dostępna pod linkiem https://zhp.pl/koronawirus/

Data publikacji 13.03.2020 r.

——————————————————————————————————————

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje o ograniczenie wizyt w celu załatwienia spraw w Urzędzie i innych instytucjach. W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo

Nr telefonu i mail do Urzędu Miasta i Gminy – tel. 62 72 16 088, e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl

Przypominamy, że wszelkie opłaty można uiszczać za pomocą bankowości internetowej.

Od poniedziałku 16 marca do 27 marca Klub Seniora zawiesza działalność. Osoby, które spożywały obiady w Klubie Seniora będą odbierać posiłki w naczyniach jednorazowych bezpośrednio w Pracowni Kulinarnej Damiana Szymury ul. Przyjemskich 24. Natomiast pozostałym osobom, jak dotychczas, obiady dostarczą siostry PCK.

Prosimy o udzielanie pomocy sąsiedzkiej osobom starszym np. w robieniu niezbędnych zakupów itp.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleca odwołanie i nie organizowanie spotkań, zebrań oraz wszelkich zgromadzeń. Zaleca się unikanie większych skupisk ludzkich. GCZK prosi również o rozważenie ograniczenia spotkań rodzinnych i towarzyskich w większym gronie.

Targowisko od poniedziałku 16 marca do 26 marca nieczynne.

Prosimy śledzić stronę internetową www.kozminwlkp.pl.

Data publikacji 12.03.2020

——————————————————————————————————————–

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że zgodnie z decyzją Premiera od czwartku, 12 marca w szkołach i przedszkolach nie będą odbywać się żadne zajęcia. Dotyczy to na naszym terenie przedszkoli i szkół podstawowych.

W czwartek i piątek nie będzie już lekcji i zajęć, jednak placówki oświatowe pozostaną jeszcze otwarte, a nauczyciele będą zapewniali opiekę nad dziećmi. Premier zaapelował jednak do rodziców, żeby już od czwartku, jeśli mają taką możliwość, powstrzymali się od posyłania dzieci do szkół.

Od poniedziałku, 16 marca szkoły i przedszkola będą już zamknięte. Zamknięcie placówek oświatowych potrwa co najmniej do 25 marca włącznie.

Ponadto odwołane są na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski wszelkie zawody sportowe planowane w najbliższym czasie.

Od czwartku Gminny Zespół Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim zawiesza zajęcia.

Komunikat MEN ws zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych [kliknij]

Data publikacji 11.03.2020

——————————————————————————————————————–

Data publikacji 10.03.2020

——————————————————————————————————————–

Data publikacji 05.03.2020

——————————————————————————————————————–

Więcej informacji można uzyskać ze stron internetowych:

Ministerstwa Zdrowiahttp://gov.pl/koronawirus

Głównego Inspektora Sanitarnegohttp://gis.gov.pl/

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznegohttps://www.pzh.gov.pl/jak-uchronic-sie-przed-koronawirusem-infografiki-swiatowej-organizacji-zdrowia-who/

Aktualna mapa zakażeńhttps://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

28.02.2020

——————————————————————————————————————–

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem wzrastającej liczby zachorowań na koronawirusa w Europie przedstawia zalecenia służb sanitarnych dotyczące działań profilaktycznych związanych z tym wirusem.

28.02.2020