Krotoszyńskie Dęby dla koźminian

Udostępnij

W czwartek, 5 marca w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, po raz jedenasty, odbyła się gala wręczenia nagród Starosty Krotoszyńskiego “Krotoszyński Dąb”. W tym roku koźminianie odebrali nagrody w dwóch kategoriach . Kapituła doceniła Ochotniczą Straż Pożarną w Koźminie za działalność społeczną oraz Julię Damasiewicz za osiągnięcia sportowe.
Nagroda „Krotoszyński Dąb” jest przyznawana w pięciu kategoriach, otrzymują ją osoby, organizacje, przedsiębiorstwa, instytucje i kluby sportowe wyróżniające się swą działalnością na rzecz lokalnego środowiska.
Starosta przyznaje nagrody w oparciu o wynik obrad powołanej przez niego Kapituły. Tworzą ją samorządowcy powiatowi, przedstawiciele mediów, laureaci z roku ubiegłego oraz – po raz pierwszy w tym roku – przedstawiciele każdej z gmin powiatu. Obrady Kapituły są tajne, wyniki ogłaszane są dopiero na uroczystej gali.
Decyzją Kapituły „Krotoszyński Dąb” za rok 2019 w kategorii – działalność społeczna, trafił OSP Koźmin Wielkopolski. Wśród nominowanych w tej kategorii znalazły się również: Stowarzyszenie „Razem dla Konarzewa”, Stowarzyszenie „Motylek” w Konarzewie oraz Bank Spółdzielczy w Krotoszynie.


Koźmińską jednostkę na gali reprezentowali: dh Piotr Marszałek, dh Magdalena Kurkowiak, dh Mariusz Błaszczyk i dh Przemysław Pieniężny.
To już drugie podejście koźmińskich strażaków w konkursie „Krotoszyński Dąb”. W roku ubiegłym strażacy otrzymali tylko nominację do nagrody. Nagrodę w imieniu druhów i druhen OSP Koźmin Wlkp. odebrał prezes zarządu dh Piotr Marszałek. W swoim krótkim przemówieniu podziękował Staroście Krotoszyńskiemu Stanisławowi Szczotce oraz Kapitule Konkursu „Krotoszyński Dąb” za przyznanie nagrody, Burmistrzowi Koźmina Wielkopolskiego Maciejowi Bratborskiemu za zgłoszenie kandydatury i na końcu członkom OSP Koźmin Wielkopolski – Muszę również skierować słowa podziękowania do członków OSP, bo tylko dzięki ich poświęceniu, ofiarności i otwartości serc na potrzeby innych „Krotoszyński Dąb” trafia akurat do Nas. Druhny i druhowie – wasza praca została doceniona – powiedział.


W kategorii SPORT Kapituła nominowała do nagrody: UKS Shodan Zduny, Dawida Kujawskiego – LAB Krotoszyn i koźminiankę Julię Damasiewicz. Po raz drugi w historii tej nagrody Kapituła przyznała dwa dęby w tej samej kategorii – w głosowaniu wyszedł bowiem remis, a starosta nie skorzystał z prawa jednoosobowego wyboru zwycięzcy. Nagrodę w imieniu Julii Damasiewicz odebrał jej dziadek.

W kategorii NAUKA, KULTURA nominowany został dr Michał Pietrowski, a w kategorii DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA nominację otrzymała Firma Naglak z Koźmina Wlkp.

Tekst : red., foto: Szymon Sikora