Kasa Urzędu nieczynna. Jak zapłacić za śmieci i podatki ?

Udostępnij

Opłaty wobec Urzędu: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, czynsz, media, opłata skarbowa itp., należy dokonywać na rachunek ogólny Urzędu:

PKO BP 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374,

natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek:

PKO BP 17 1020 2212 0000 5102 0419 5509.      

W przypadku zobowiązań podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi możliwa jest również wpłata na indywidualne konto podatnika  podane  w decyzji podatkowej lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tekst: Hanna Plewińska, UMiG