Płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW – przedłużenie terminu składania wniosków w 2020 r.

Udostępnij

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW w 2020 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Link na stronę MRiRW
www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosci-bezposrednie-oraz-platnosci-obszarowe-prow–przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-w-2020-r?fbclid=IwAR1W3a7dmuTzPECt-F6708gnA-JH9lOuMoyS6XqZnLjCRn6w0SN7Eyh4u0s