Przebudowa ulicy Kościelnej

Udostępnij

Na początku kwietnia rozpoczął się ostatni etap modernizacji ulicy Kościelnej, polegający na przebudowie nawierzchni jezdni. To pierwsza, realizowana przez gminę inwestycja, z listy zadań zaplanowanych w budżecie na ten rok. Zakres prac modernizacyjnych obejmuje wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową, stylizowaną na starobruk na całej długości ulicy tj. na około 260 metrach. Przebudowane zostaną także chodniki i zjazdy na posesje. Nowe ciągi piesze będą zbudowane z dużych płyt chodnikowych, połączonych z elementami granitowymi.

Po remoncie, organizacja ruchu na Kościelnej nie zmieni się, zachowane zostaną także miejsca parkingowe. Koszt inwestycji to około 480 tys.zł. Prace powinny zakończyć się do połowy czerwca.

Tekst: AFUMIG

Foto: Stanisław Jurga, UMiG