Pożyczka płynnościowa dla przedsiębiorstw z Wielkopolski

Udostępnij

Dziś, Burmistrz Koźmina Wielkopolskiego rozmawiał z dr.Krzysztofem Urbaniakiem, Prezesem Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat wsparcia dla przedsiębiorstw w związku z COVID-19. Informujemy, iż Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. i WFR sp. z o.o. z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisały Umowę, dzięki której WARP ma w ofercie instrument wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ. To instrument, który jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.


Dla kogo POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA?


• dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)
• dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego
• dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować
• kwota pożyczki do 300.000,00 zł
• oprocentowanie od 0% w skali roku, stałe przez cały okres spłaty
• nie jest wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy
• okres spłaty do 72 miesięcy
• karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki)
• możliwość maksymalnie do 6-miesięcy zawieszenia spłat rat odsetkowych oraz kapitałowych, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki, przy czym okres zawieszenia spłaty rat odsetkowych oraz kapitałowych może wydłużyć okres spłaty pożyczki, z zastrzeżeniem jej maksymalnego okresu spłaty wynoszącego 72 miesiące
• jedynym zabezpieczeń pożyczki do 100.000,00 zł co do zasady jest weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę
• dla pożyczek powyżej 100.000,00 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę oraz obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie
• bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji
• pożyczka z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, tj.: kapitału obrotowego i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku
• termin wydatkowania środków z pożyczki do 365 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki
• termin na rozliczenie pożyczki do 60 dni od dnia zakończenia okresu wydatkowania środków z pożyczki

Więcej szczegółów http://warp.org.pl/oferta/pozyczki-2/pozyczka-plynnosciowa-dla-msp-negatywnie-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19/?fbclid=IwAR0b00SqbdHK2lkByqwXCp8TSSLPDQBJeGFA3mr6vvwt0hFJQmj0AxwGFNg