Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

Udostępnij

Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównego Inspektora Sanitarnego dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa