Radni podsumowali działania związane z koronawirusem

Udostępnij

28 maja odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Głównym tematem spotkania było podsumowanie działań podjętych na terenie naszej gminy w walce z epidemią koronawirusa.

Informację o działalności samorządu i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił burmistrz Maciej Bratborski. Już od końca lutego urząd ostrzegał i informował mieszkańców o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, a także przekazywał wskazówki, jak zapobiegać COVID 19. Został powołany Zespół Zarządzania Kryzysowego, który koordynował działania.

Początek marca był niezwykle trudny, gdyż okazało się, że wybuch epidemii nastąpił w naszej gminie i powiecie krotoszyńskim. Skala zjawiska była tak duża, ze podjąłem decyzję o ograniczeniu od 16 marca pracy Urzędu Miasta i Gminy. Urząd nie był dostępny dla petentów, a dostarczanie dokumentów i załatwianie spraw urzędowych odbywało się przez tzw. bezpieczną strefę. Sukcesywnie podejmowaliśmy inne działania lokalne oraz koordynowane centralnie, takie jak : zamknięcie placówek oświatowych, Klubu Seniora, placów zabaw, obiektów sportowych, targowiska miejskiego i inne. – mówił Maciej Bratborski.

Gmina przeprowadziła akcję rozdawania mieszkańcom maseczek ochronnych, których w sumie było 18.600 sztuk. Zorganizowano pomoc dla seniorów, zakupiono środki do dezynfekcji , regularnie odkażano przestrzeń publiczną itp. Urząd informował na bieżąco o działaniach i aktualnej sytuacji epidemiologicznej za pośrednictwem strony internetowej www.kozminwlkp.pl i profilu Koronawirus – komunikaty, apele wyjaśnienia

Wszystkie działania przeprowadzone dotychczas w walce z COVID 19 kosztowały gminę Koźmin Wielkopolski około 105 tys. zł. Nie jest to jednak kwota ostateczna, gdyż niektóre usługi nie zostały jeszcze rozliczone.

Burmistrz Maciej Bratborski i skarbnik Andrzej Serek zwracali uwagę radnych na negatywne skutki epidemii i ich wpływ na finanse gminy. W ciągu czterech pierwszych miesięcy roku o kwotę 1, 2 mln zł mniej wpłynęło do gminnej kasy z budżetu państwa z tytułu udziału gminy w podatkach PIT i CIT.

Musimy liczyć się z tym, że nie wystarczy nam pieniędzy na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych. – mówił wprost Andrzej Serek.

Podczas komisji radni dyskutowali nad przedstawionym przez burmistrza sprawozdaniem, a także rozmawiali o bieżących sprawach.

Tekst i foto: Agnieszka Flejsierowicz, UMiG